USLOVI PLAĆANJA

Plaćanje možete da izvršite preko platnih kartica. Uz saradnju i podršku Banca Intesa, naznačili smo vam koje sve tipove platnih kartica primamo. Plaćanje možete da izvršite u bilo kojoj valuti, banka će transakciju naplatiti u RSD valuti (ekvivaletno ceni koja je naznačena u Eurima). Građani Republike Srbije imaju mogućnost plaćanja i preko uplatnice.

GARANCIJA I POVRAT NOVCA

Ako nije posebno naznačeno na internet stranici proizvoda, nema garancije ili povrata novca. Proizvodi i usluge kupuju se unapred, bez povrata.

IZJAVA O KONVERZIJI

Sva plaćanja biće izvršena u lokalnoj valuti Republike Srbije – dinar (RSD).

Za informativni prikaz cena u drugim valutama koristi se srednji kurs Narodne Banke Srbije. Iznos za koji će biti zadužena Vaša platna kartica biće izražen u Vašoj lokalnoj valuti kroz konverziju u istu po kursu koji koriste kartičarske organizacije, a koji nama u trenutku transakcije ne može biti poznat. Kao rezultat ove konverzije postoji mogućnost neznatne razlike od originalne cene navedene na našoj internet stranici.

ZAŠTITA POVERLJIVIH PODATAKA O TRANSAKCIJI

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno najsavremenije kriptografske tehnologije. Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad
Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu

ZAŠTITA PRIVATNOSTI KORISNIKA

U ime System Option-a obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima/ korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima/kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni u System Option (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.

IZJAVA O PDV-u

System Option nije u sistemu PDV-a

DISTRIBUCIJA OBRAZOVNIH PROIZVODA, USLUGE PRETPLATE, VIDEO SADRŽAJ

Nijedan softver, obrazovni proizvodi, pretplatne usluge, pdf i video sadržaji – dostupni ili kao plaćeni proizvodi \ usluge ili kao besplatni proizvodi \ usluge – sa internet stranice System Option (ili bilo koje povezane internet lokacije) ne mogu se reprodukovati, distribuirati ili prenose se u bilo kom obliku ili na bilo koji način, uključujući kopiranje, snimanje ili druge elektronske ili mehaničke metode, bez prethodnog pismenog pristanka / dozvole. Za zahteve za dozvolu pišite na info@systemoption.com.

KOORDINATOR DOZVOLA

Svaka neovlašćena distribucija, kopiranje ili udruživanje smatraće se kršenjem autorskih prava, pa će se prema tome tretirati kao krivično delo i kao takva prijaviti nadležnim vlastima.

OGRANIČENJE GARANCIJE I ODGOVORNOSTI

System Option ni u kom slučaju  neće biti odgovorna za bilo kakvu štetu, a posebno neće biti odgovorna za posebne, indirektne, posledične ili slučajne štete, niti za izgubljenu dobit, gubitak prihoda ili gubitak upotrebe koji proističu iz ili vezano za bilo koju internet stranicu ili informacije sadržane na njoj, bilo da takva šteta nastaje ugovorom, nemarom, deliktom, po zakonu, u kapitalu, zakonu ili na neki drugi način. Takođe prihvatate da System Option ne može i ne garantuje da datoteke dostupne za preuzimanje putem usluge neće biti zaražene virusima, crvima, trojancima ili drugim kodovima koji pokazuju zagađujuća ili destruktivna svojstva. Odgovorni ste za primenu dovoljnih procedura i kontrolnih tačaka da biste zadovoljili vaše posebne zahteve za tačnošću unosa i izlaza podataka, kao i za održavanje sredstava koja su van internet lokacije za rekonstrukciju izgubljenih podataka. Preuzimate potpunu odgovornost i rizik za upotrebu internet stranice i Interneta. System Option ne daje bilo kakve izričite ili podrazumevane garancije, izjave ili preporuke (uključujući, bez ograničenja, garancije vlasništva ili nekršenja autorskih prava ili podrazumevane garancije prodajnosti ili pogodnosti za određenu namenu) u vezi sa internet lokacijom, informacija ili usluga koje se pružaju putem naše internet stranice ili uopšte na Internetu, a System Option neće biti odgovoran ni za jedan trošak ili štetu koja proizilazi direktno ili indirektno iz bilo koje takve transakcije. Isključiva je vaša odgovornost da procenite tačnost, celovitost i korisnost svih mišljenja, saveta, usluga i drugih informacija pruženih putem internet stranice ili uopšte na Internetu. Neke nadležnosti ne dozvoljavaju izuzeće podrazumevanih garancija, tako da se prethodno izuzeće možda neće odnositi na vas.

ODGOVORNOST ZA SADRŽAJ I ODGOVORNOST

System Option neće biti odgovoran za bilo kakve greške ili propuste sadržane na ovoj internet lokaciji i ne garantuje da će nedostaci na internet lokaciji biti ispravljeni. System Option zadržava pravo na izmene bez obaveštenja i odriče se bilo kakve odgovornosti za obaveštavanje o tim promenama. Ni u kom slučaju System Option neće biti odgovoran za:

(1) bilo kakvu slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu (uključujući, ali ne ograničavajući se na štetu zbog gubitka dobiti, prekida poslovanja, gubitka programa ili informacija i slično) koja proizilazi iz korišćenje ili nemogućnosti korišćenja internet lokacije, ili bilo koje informacije ili transakcije koje se pružaju na internet lokaciji ili preuzimaju sa internet lokacije, čak i ako je System Option ili njeni ovlašćeni predstavnici obavešteni o mogućnosti takve štete;

(2) bilo koji zahtev koji se može pripisati greškama, propustima ili drugim netačnostima u usluzi i / ili materijalima ili informacijama preuzetim putem internet lokacije. Budući da neke države ne dozvoljavaju izuzeće ili ograničenje odgovornosti za posledične ili slučajne štete, gornje ograničenje se možda neće odnositi na vas.